Divendres 12 juliol 2024

noticies

3.04.2024

VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL

1 PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL

Procés de selecció 1 PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL.

Resultat finals de les persones admeses i la valoració provisional de mèrits.

Aquí podeu descàrregar els resultats:

LLISTAT PERSONES ADMESES I VALORACIO PROVISIONAL MERITS

Per tal de procedir a la valoració definitiva dels mèrits s’haurà de presentar, en un termini màxim de 3
dies naturals, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació, la documentació corresponent als
criteris socioeconòmics i familiars, tal com estableixen les bases.

La Granada, 3 d’abril de 2024.