Divendres 12 juliol 2024

noticies

27.03.2023

Convocatòria per la concessió de subvencions en matèria de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions en matèria de foment de projectes de cultura, esports, promoció de la infància, social i comunicació. El termini de sol·licitud és de l’endemà de la publicació al BOPB (16 de març de 2023) fins al 30 d’abril de 2023.

Consulteu aquí la convocatòria de la subvenció en règim de concurrència competitiva.

AQUÍ us podeu descarregar el formulari de sol·licitud de la subvenció. Es tracta d’un document PDF editable, així que el podeu omplir des de l’ordinador.