Dimarts 28 maig 2024

noticies

29.04.2024

Sol·licitud beques casal d’estiu 2024

BEQUES ESTIU 2024

L’Ajuntament de La Granada ha anunciat la convocatòria d’ajuts municipals destinats a tres àmbits clau per al desenvolupament educatiu, social i esportiu dels residents del municipi.

En primer lloc, es destinen ajuts per a l’adquisició de llibres, material escolar i sortides escolars, dirigides a l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques de centres educatius públics de La Granada i Vilafranca del Penedès, des de P3 fins a 4t d’ESO. Aquesta iniciativa abasta diversos nivells educatius, assegurant una igualtat d’oportunitats des de la primera infància fins a l’etapa adolescent.

D’altra banda, s’ofereixen ajuts per a les activitats d’estiu, específicament per al Casal d’estiu Municipal, destinats a infants i joves en situació de vulnerabilitat econòmica, amb l’objectiu de promoure el lleure educatiu i la integració social durant les vacances estivals.

Finalment, es posen en marxa ajuts per a les activitats esportives municipals, adreçades a diverses franges d’edat i condicions físiques. Des dels infants fins als adults majors de seixanta-cinc anys i aquells amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, es busca fomentar la pràctica esportiva com a via de millora de la salut i el benestar.

Aquesta convocatòria respon a la necessitat d’atendre les demandes i necessitats diverses de la comunitat, posant un èmfasi especial en l’accés igualitari a l’educació, el lleure i l’esport per a tots els ciutadans de La Granada.

Podreu trobar les bases reguladores i la sol·licitud en els següents enllaços:

BASES BEQUES ESCOLARS, CASAL ESTIU I ESPORTIVES 2024 2025

Sol·licitud beques Casal Estiu