Divendres 14 juny 2024

noticies

10.06.2020

Servei de suport a la ciutadania en la tramitació electrònica

Les autoritats estan adoptant mesures de tot ordre de suport a les famílies, les empreses i els/les autònoms/es adreçades a minimitzar l’impacte social i econòmic derivats de l’estat d’alarma per la COVID-19.
Per poder beneficiar-se de totes aquestes mesures els ciutadans, empresaris i autònoms, necessiten fer tràmits i requereixen de documentació que han de facilitar diferents administracions.
La situació de confinament parcial i la necessitat de mantenir les mesures de distància social i de reduir, en la mesura del possible, la mobilitat recomanen afavorir la realització de tràmits de forma telemàtica.

La realització de tràmits de forma telemàtica amb l’administració però, exigeix de coneixements, sistemes d’autenticació i habilitats que molts ciutadans i ciutadanes no tenen assolits. Donar-los suport en aquesta relació telemàtica és l’objectiu d’aquest servei que la Diputació de Barcelona activa temporalment amb caràcter extraordinari i ofereix als ajuntaments SeTDIBA i que tenen com a destinataris finals la ciutadania (particulars, empreses, entitats…).

Dades bàsiques del servei de suport a la tramitació electrònica:
Telèfon: 93 402 06 06
Correu electrònictramits@diba.cat

Horari:
Del 8 de juny al 17 de juliol de 9 a 18 h
Del 20 al 24 de juliol de 9 a 14 h

El servei de suport resol totes aquelles consultes relacionades amb la tramitació electrònica de l’ajuntament:

–          Presentació de sol·licituds.

–          Ús de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil, certificats digitals (alta de l’idCAT, petició de certificats de representant de persona jurídica,…)

–          Creació i presentació de factures.

–          Accés a notificacions electròniques.

–          Verificació de documents.

–          Signatura electrònica de documents.