Dimecres 21 febrer 2024

Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Ajuntament de la Granada La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que ofereix Ajuntament de la Granada a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Ajuntament de la Granada amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: carrer de l'estació 25, Ajuntament de la Granada, o bé, enviar un correu electrònic a granada@diba.cat