Dilluns 11 desembre 2023

noticies

8.11.2023

Proposta de nomenament per al procés de selecció per a l’estabilització de l’ocupació temporal de diverses places de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de la Granada

El tribunal seleccionador de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització per a la selecció definitiva de diferents places de personal funcionari i laboral mitjançant concurs de mèrits, constituït a l’efecte de la valoració el dia 7 de novembre de 2023 a les 9:30h, ha atorgat la següent puntuació als mèrits acreditats:

20231108 Proposta de nomenament per al procés de selecció per a l’estabilització de l’ocupació temporal de places de l’Ajuntament de la Granada

Atenent als resultats obtinguts, es proposa el nomenament a favor dels aspirants que figuren al llistat anterior.