Dissabte 28 maig 2022

noticies

29.04.2022

Procés selectiu per cobrir 2 places temporals per urgència en el marc del programa Plans Locals d’Ocupació 2022

L’Ajuntament de la Granada obre un procés selectiu per cobrir dues places temporals per urgència en el marc del programa “Plans Locals d’Ocupació 2022” de la Diputació de Barcelona.

Les places a cobrir són les següents:

  • Una plaça d’operari/ària polivalent de la brigada municipal
  • Una plaça d’auxiliar administratiu/va per a reforç en tasques d’oficina

En aquest enllaç es poden consultar les bases del procés de selecció.

Per presentar la sol·licitud, cal complimentar una instància genèrica que podeu trobar a e-Tram i adjuntar la sol·licitud específica de participació en el procés, juntament amb tota la documentació que s’hi detalla. Us podeu descarregar el full de sol·licitud editable en aquest enllaç. Per fer-ho, heu d’anar al menú Fitxer i després fer clica Baixa (no a l’opció compartir).