dijous 04 juny 2020

noticies

12.05.2020

Preinscripció a la Llar d’infants El Cuc

Davant la situació extraordinària provocada per la COVID-19, la presentació de sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants es farà de manera telemàtica a través del correu electrònic del centre: a8054915@xtec.cat, o, en casos extraordinaris, de manera presencial, amb cita prèvia.

Procediment:

Període de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

Fotocòpia del DNI sol·licitant (pare o mare o tutor/a legal), llibre de família i targeta sanitària infant. Del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos.

L’imprès de sol·licitud es pot demanar per correu electrònic al centre, o accedir-hi a través de la web del Departament d’Educació (preinscripció 2020 primer cicle educació infantil), un cop emplenada, enviar al correu del centre junt amb la documentació escanejada o fotografiada.

Es podrà demanar tota la informació sobre el centre al correu electrònic: a8054915@xtec.cat, i també estarà disponible a la web de l’Ajuntament.

Preinscripció per a casos extraordinaris

Per a situacions excepcionals en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament, es podrà fer presencialment els dies 21 i 22 de maig, només amb cita prèvia.
Es podrà demanar cita a través del correu electrònic del centre o per telèfon al 93 897 51 22, d’11 a 14h, a partir del 13 de maig i la llar assignarà un dia i hora. Només podrà anar una persona a realitzar el tràmit, i haurà de portar les mesures de seguretat adequades, és a dir, mascareta i guants. En cas que no es disposi de l’imprès i fotocòpia dels documents necessaris, el centre proporcionarà l’imprès, però s’haurà de portar el bolígraf de casa, i també portar els originals dels documents per fotocopiar.

Pel que fa als infants que actualment ja estan matriculats i són alumnes del centre, no hauran de fer cap tràmit; continuaran sent alumnes del centre excepte en el cas que comuniquin una baixa voluntària.

Documentació rellevant

AQUÍ us podeu descarregar el dossier informatiu de la llar d’infants municipal El Cuc.

AQUÍ us podeu descarregar el calendari i els criteris de puntuació per a la preinscripció.

AQUÍ us podeu descarregar el full de sol·licitud de preinscripció.