Divendres 14 juny 2024

noticies

23.05.2024

Nova Ordenança Municipal sobre la Tinença d’Animals a La Granada

ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS 2024 AJUNTAMENT DE LA GRANADA

L’Ajuntament de La Granada es complau a anunciar la recent aprovació d’una nova Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals, que entrarà en vigor pròximament. Aquesta iniciativa respon a la creixent sensibilitat social per la protecció i el benestar dels animals, així com a la necessitat de regular de manera efectiva la seva convivència amb les persones.

Preàmbul

La nova ordenança neix de la preocupació creixent per la protecció dels éssers vius i, especialment, dels animals més propers a les persones. Aquesta normativa pretén garantir una relació saludable entre els animals i les persones, no només des del punt de vista higiènic i sanitari, sinó també oferint una protecció eficaç als animals, d’acord amb la Llei de protecció dels animals de Catalunya.

Objectius de l’Ordenança

L’ordenança té com a objectiu principal regular la protecció dels animals domèstics i de companyia, assolint el màxim nivell de benestar per a aquests. Entre les mesures destacades, s’inclouen:

Promoure una tinença responsable dels animals.
Reduir al màxim les pèrdues i els abandonaments.
Preservar la salut, la tranquil·litat i la convivència entre els habitants de La Granada.
Garantir la seguretat de les persones davant possibles atacs d’animals considerats potencialment perillosos.
Àmbit de l’Ordenança.

Aquesta ordenança regula la tinença, comerç, protecció i tractament d’animals domèstics i de companyia que conviuen habitualment amb les persones dins del terme municipal de La Granada. En aquest sentit, afecta especialment totes les persones particulars o entitats jurídiques que en són propietàries o posseïdores.

Aspectes Rellevants

Aquesta ordenança dedica apartats específics per a la regulació de gossos considerats potencialment perillosos i la tinença d’animals exòtics. La normativa estableix les obligacions que comporta la tinença d’un animal, de manera que els propietaris o posseïdors d’animals puguin valorar adequadament la responsabilitat que implica fer-se càrrec d’un animal.

Conclusió

Amb aquesta nova normativa, l’Ajuntament de La Granada reafirma el seu compromís amb la protecció dels animals i la convivència harmònica entre els animals i les persones. Animem a tots els ciutadans a informar-se sobre els detalls de l’ordenança i a participar activament en la promoció del respecte pels drets dels animals i la seva protecció.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’ordenança en aquest enllaç: ORDENANÇA MUNICIPAL TINENÇA ANIMALS ajuntament de la granada 2024