Dimecres 27 setembre 2023

noticies

18.09.2023

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Granada al tram del carrer de l’Estació

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Granada fou aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 08-novembre-2018 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de 19-juny-2019, essent publicat al DOGC núm. 7957 del 10-setembre-2019.

L’objecte de la present Modificació puntual del POUM és reflectir en l’ordenació la realitat física preexistent quant a les alineacions de les edificacions en una part del carrer de l’Estació, per a tal d’evitar la situació en volum disconforme en la que, per error i no volgudament, ara es troben.

Consulteu aquí la modificació:

https://drive.google.com/file/d/1VvcRu19P2x5BYD9VSov1ITsEXZouZAgO/view?usp=sharing