dilluns 18 març 2019

noticies

4.12.2017

L’ORGT implementa el sistema de cita prèvia

L’Organisme de Gestió Tributària està implementant en relació a l’atenció al ciutadà el sistema de cita prèvia. Els objectius que es busquen són millorar la qualitat del servei d’atenció al ciutadà i reduir el temps d’espera en les oficines.

La petició d’aquesta cita es pot fer a través dels següents canals:
– Per la web https://orgtn.diba.cat
– Al telèfon del Centre d’Informació Tributària (CIT) 932 029 802
– Presencialment a qualsevol de les seves oficines.
Una vegada concertada la cita, el ciutadà rebrà un SMS i/o correu electrònic de confirmació de la cita, així com un recordatori pel mateix mitjà.
Fins a finals d’any, hi ha una sèrie de tràmits que no necessiten de cita prèvia, com són la identificació de conductors i sol·licitud de consultes fotogràfiques pel tema de multes, les domiciliacions bancàries, obtenir còpies de documents per pagar, obtenir justificants de pagament, informació de deutes pendents/pagats i la correcció de dades personals (adreça, nom…)
Serà a partir del primer trimestre de 2018 que la cita prèvia serà obligatòria per a tots i per a tots els tràmits.
Això no vol dir que si algú es presenta a l’oficina sense cita prèvia no se l’atendrà, però sí que potser s’haurà d’esperar ja que sempre tindrà preferència qui hagi concertat visita.