Dimecres 30 novembre 2022

noticies

17.11.2022

Lliurada la cartografia topogràfica urbana de la Granada

La vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny i Camarena, va lliurar aquest dimarts a l’alcalde de la Granada, Joan Cols i Canals, la nova cartografia topogràfica urbana 3D escala 1:1000 del municipi, una eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques.

Els treballs cartogràfics, que han tingut un cost de 13.207 euros, inclouen un total de 252 hectàrees del municipi i recullen el sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística i la gestió del seu àmbit territorial.

Han estat realitzats a partir de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques i del treball de camp, i segons Plec d’Especificacions Tècniques aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

La documentació inclou arxius amb els fitxers dels elements cartografiats en els formats Microstation, Autocad, Shapefile i PDF georeferenciat. A partir d’aquesta informació s’han generat productes derivats d’ús territorial com són els models digitals de terreny i de superfícies, el model d’ombres, el model de pendents i de zones amb un pendent de més del 20%.

La cartografia topogràfica urbana escala 1:1.000 és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, i s’utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, xarxes de serveis, la cartografia de cadastre i equipaments. Aquesta informació es pot consultar al SITMUN, està accessible a través d’un servei WMS i disponible en accés públic i gratuït a través del portal de descàrregues d’informació geogràfica de la IDEBarcelona.