Divendres 12 juliol 2024

noticies

11.04.2024

L’Arxiu Municipal de la Granada restaura els padrons d’habitants de 1930 a 1955.

restauració arxius històrics de la granada

L’Arxiu Municipal de la Granada ha rebut els sis volums del padró d’habitants un cop finalitzats els treballs de conservació i restauració.
Els documents presentaven diverses afectacions com ara brutícia, taques, cintes adhesives, estrips, pèrdues de suport, plecs, deformacions i elements metàl·lics oxidants.
En aquest sentit, en un procés laboriós, entre altres tasques, s’han aspirat tots els fulls i s’ha efectuat una neteja mecànica, s’han retirat els elements metàl·lics i les cintes autoadhesives. S’aplanen els fulls per corregir les deformacions. Es consoliden els estrips i s’efectuen reintegracions de les pèrdues. Per finalitzar, es tornen a cosir els lligalls i es presenten amb unes carpetes de protecció i emmagatzematge.
Tot aquest treball efectuat pel Taller de Conservació-Restauració d’Èlia López queda recollit en un informe d’intervenció que permet conèixer en quin estat es trobava inicialment la documentació, els tractaments que s’han realitzat i quin és resultat final.
L’actuació ha estat assumida per l’Ajuntament de la Granada sota les directrius de l’arxiver de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que dirigeix l’Arxiu Municipal de la Granada dins el Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.