Monday 18 March 2019

News

3.02.2018

The City Council is launching the transparency Portal

L’Ajuntament de la Granada ha posat en marxa un nou Portal de Transparència que recull tota la informació generada des del consistori per posar-la a disposició de la ciutadania.

El Portal es va inaugurar el dimecres 31 de gener amb la intenció de donar compliment de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei té per objecte el retiment de comptes per part de les administracions públiques a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

Aquest portal s’ha elaborat amb la màxima determinació per tal de rendir comptes davant la ciutadania i, alhora, obrir el govern municipal a la participació de tots els granadencs i granadenques. S’ha configurat també com un portal pedagògic, en què s’ofereix informació detallada i ampliada de diversos àmbits municipals per tal que sigui accessible per tothom.

The portal is configured at multiple levels, where you can view information about Councillors and Councillors; the staff; financial and patrimonial management; and information about contracts and grants that are awarded from the Council, among others. The portal also provides a space of citizen participation, in which anyone can send questions, ideas or suggestions that you think suitable and the City Council agrees to give an answer with the highest speed possible.

Finally, it must be said that until the second half of February will not be completely updated, as it is still working to introduce all the municipal information. However, it is already operating and can be consular representation in the address http://www.ajtransparencia.com/lagranada/