dijous 21 juny 2018

Ultimes noticies

4.04.2018

Bases reguladores dels ajuts de pràctica esportiva, casal d’estiu i d’estudiants d’ESO

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva; per participar al casal d’estiu; i per material escolar, llibres i sortides dels alumnes que estiguin cursant ESO.

4.04.2018

Detalls de l’Ordenança general de subvencions

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions.

4.04.2018

Programa d’actes de l’Abril Cultural

El proper dijous 12 d’abril començaran els actes de l’Abril Cultural 2018, que es perllongaran fins el dia 28.

4.04.2018

Aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació de la UA2

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació del projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació número 2 de la Granada.