Divendres 12 juliol 2024

Ultimes noticies

8.04.2024

LLISTAT DEFINITIU DE VALORACIÓ DE MÈRITS PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL

1 PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL LLISTAT DEFINITIU DE VALORACIÓ DE MÈRITS Un cop valorats els mèrits aportats i vist el resultat final, es considera efectuar entrevista personal a les quatre primeres persones aspirants per haver assolit una

3.04.2024

VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL

Procés de selecció 1 PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL. Resultat finals de les persones admeses i la valoració provisional de mèrits. Aquí podeu descàrregar els resultats: LLISTAT PERSONES ADMESES I VALORACIO PROVISIONAL MERITS Per tal de pr

26.03.2024

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 1 PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL

En el procés de contractació 1 PLAÇA D’OPERARI/ÀRIA PER SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL, un cop acabat el termini de candidatures. LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES: En el següent enllaç podreu consultar  el llistat:LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADM

22.03.2024

Convocatòria de les subvencions per a les entitats

S’obre la convocatòria de les subvencions per a les entitats La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 04de març de 2024, va aprovar la convocatòria per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les Bases reguladores específiques per a l