Dissabte 28 maig 2022

Ultimes noticies

27.05.2022

El 31 de maig, sessió plenària ordinària

El proper 31 de maig de 2022, a dos quarts de nou del vespre, hi ha sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de la Granada. Podeu consultar-ne l’ordre del dia en aquest enllaç.  

26.05.2022

Qualificació definitiva de les persones participants al procés de selecció de personal del Pla d’Ocupació

Un cop valorades totes les candidatures del procés selectiu per cobrir dues places temporals per urgència, un/a operari/ària polivalent per la brigada municipal i un/a auxiliar administratiu/va per reforç a diverses àrees de l’administració, dins el Programa de Plans d’Ocupació Local 2022

24.05.2022

Llistat definitiu de persones admeses i convocatòria d’entrevista del procés de selecció de personal

Un cop valorades totes les candidatures del procés selectiu per cobrir dues places temporals per urgència, un/a operari/ària polivalent per la brigada municipal i un/a auxiliar administratiu/va per reforç a diverses àrees de l’administració, dins el Programa de Plans d’Ocupació Local 2022

17.05.2022

Llista de persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir dues places temporals per urgència en el marc del Pla d’Ocupació Local 2022

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2022 va aprovar les bases reguladores del procés selectiu per cobrir dues places temporals per urgència, un/a operari/ària polivalent per la brigada municipal i un/a auxiliar administratiu/va per reforç a diverses àrees de l