Divendres 14 juny 2024

Telefons d’interès

Aigües Municipals (Vilafranca)

93 890 60 10.

Aigües Municipals (Vilafranca) Averies

93 819 91 37.

Ajuntament de la Granada

93 897 40 25.

Ambulàncies (061)

93 890 29 29.

Area Bàsica de Salut Penedès Rural

93 891 54 00.

Banc de Sabadell

93 897 40 04.

Bombers (085)

93 892 20 80.

Casal de la Gent Gran

93 897 44 87.

CAAD, centre de recollida gossos abandonats

93 817 33 50.

Celler Cooperatiu Seccio crèdit

93 897 40 00.

Deixalleria de Vilafranca

93 743 14 82.

Dinamo Servei Jove

93 897 47 65.

Dispensari Mèdic

93 897 51 23.

Escola Jacint Verdaguer

93 897 43 26.

Emergències Generalitat

112.

Farmàcia

93 897 48 70.

FECSA (averies)

900 77 00 77.

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

93 818 04 40.

Llar d’infants El Cuc

93 897 51 22.

Mossos d’Esquadra

93 657 00 10.

Servei comarcal d’habitatge

608 75 76 65.

Organisme de Gestió Tributària

93 472 92 10.

Parròquia

93 897 41 02.

Piscines municipals

93 897 50 08.

Rodalies de Catalunya

900 41 00 41

Servei d’informació de Catalunya

012.

Servei Pompes fúnebres del Penedès

93 892 01 05.

Taxi

606 975 159.

Hispano Igualadina

93 890 11 51.