Diumenge 14 abril 2024

noticies

22.03.2023

Fins el 31 de març hi ha temps per presentar la declaració individual del pensionista

Si cobres una pensió no contributiva has de presentar la declaració individual del pensionista.

PER QUÈ? els pensionistes estan obligats a presentar-la el 1r trimestre de cada any

QUAN? Tens fins el 31/03/2023

COM? A l’Oficina de Benestar Social o al web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20464-declaracio-individual-pensionista?moda=1

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Ho teniu en aquest enllaç https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/Documents_i_enllacos/DGAPD/20464-declaracio-individual-pensionista/FAM021-DECL-202301-PRES-CAT.pdf

MÉS INFORMACIÓ: truqueu al 012