Divendres 14 juny 2024

Xifres municipals

Habitants any 2015

Població - 2085 habitants
Homes (1070)
Dones (1015)

Distribució de la població (origen)

Distribució de la població (edat)

0 a 14 anys
15 a 64 anys
65 a 84 anys
85 a més