Divendres 14 juny 2024

Història

En la visita pastoral del bisbe de Barcelona Ponç de Gualba, el 1303, ens diu que a la Granada hi havia dues esglésies: la del castell i la parroquial. Actualment es pot veure el portal de l’església del castell.
Fou bastida de nou el segle XVI, aprofitant els carreus del derruït castell i les facilitats atorgades pels reis Felip IV i Felip V. Avui en dia, i amb motiu de la celebració del mil.lenari, fou renovada totalment. En destaquen els relleus de guix amb color dels sostres de totes les capelles, està dedicada a Sant Cristòfol.

La Granada fou el centre de la xarxa viària del Penedès durant els segles de la Reconquesta de Catalunya. Hi feien pas la Via Augusta dels romans, la via Mercadera, de l’interior cap a Barcelona, i la via Francisca, des del sud. Totes buscaven el mercat , honor que té la Granada d’haver-lo tingut desd del s.IX era el mercat més antic del Penedès i un dels primers del Principat, més tard és traspassà a Vilafranca amb la confomitat del bisbe de Barcelona i per raons polítiques del comte en els seus temps (1148).

Castell, interior de l’entrada principal (any 1880)

Hi hagué un castell, esmentat des del s.X destruït el 1003 en l’expedició d’Abd al-Malk Yusuf i ben aviat refet.

Durant la guerra dels Segadors les tropes del mariscal La Mothe hi derrotaren les castellanes del marquès de Povar el 1642. El castell fou enderrocat finalment per ordre de Felip V durant la Guerra de la Succesió.
Actualment es poden veure al nucli antic (casc antic) les restes del castell, conserva l’aire medieval, amb els portals d’entrada al recinte enmurallat. Es pot veure un pany de muralla il.luminat els vespres. Cal destacar el conjunt de cases del carrer Poeta Cabanyes i la Casa del Castià (s.XV-s-XVI).

La Plaça Major amb els carrers de dalt i del mig (1925)

Antic portal del Nord de la muralla (1990)

1980 El Mercat, porxos descobert al carrer de Baix.

Probablement formaven part del conjunt de la plaça del Fòrum, a on es celebrava el mercat més antic del Penedès.