dissabte 19 gener 2019

noticies

8.03.2017

El carrer de Dalt passarà a ser unidireccional

Quan finalitzin les obres i es reobri la circulació, el carrer de Dalt passarà a ser d’una sola direcció per motius de seguretat i pacificació del trànsit.

D’aquesta manera, els vehicles només podran circular en direcció al castell, en sentit ascendent.