Dilluns 29 maig 2023

noticies

7.09.2022

El 12 de setembre obre el termini per sol·licitar els ajuts individuals per a la pràctica esportiva

El proper 12 de setembre comença el període de sol·licitud dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l’Ajuntament de la Granada. El termini de sol·licitud acaba el 18 de setembre.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per a qualsevol persones empadronada a la Granada que compleixi amb algun dels següents requisits:

  • Infants entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base.
  • Majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.
  • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.

Us podeu descarregar el document de sol·licitud en aquest enllaç, que heu de fer arribar degudament completat a les oficines municipals pels canals habituals.