Dimarts 28 maig 2024

noticies

12.09.2023

El 12 de setembre de 2023 obre el termini per sol·licitar els ajuts individuals per a la pràctica esportiva

Avui, 12 de setembre, comença el període de sol·licitud dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l’Ajuntament de la Granada. El termini de sol·licitud acaba el 22 de setembre.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per a qualsevol persones empadronada a la Granada que compleixi amb algun dels següents requisits:

  • Infants entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base.
  • Majors de 65 anys que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.
  • Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.

Us podeu descarregar el document de sol·licitud en aquest enllaç, que heu de fer arribar degudament completat a les oficines municipals pels canals habituals.

20230912 Sol·licitud beca activitats esportives 2023