divendres 03 desembre 2021

noticies

20.11.2021

Del 22 al 28 de novembre podeu sol·licitar l’ajut extraordinari per a l’adquisició d’aliments bàsics i productes de primera necessitat com a conseqüència de la situació del coronavirus

L’Ajuntament de la Granada ha aprovat la convocatòria d’un nou ajut extraordinari per a l’adquisició d’aliments bàsics i productes de primera necessitat com a conseqüència de la situació del coronavirus.

El podeu sol·licitar del 22 al 28 de novembre de 2021 enviant una instància genèrica a l’Ajuntament de la Granada. Trobareu tota la informació sobre el procediment en aquest enllaç.

Com a novetat, caldrà presentar els ingressos dels mesos d’agost, setembre i octubre per tal de poder accedir a l’ajut.