Divendres 14 juny 2024

noticies

4.08.2023

L’Ajuntament de la Granada organitza un nou concurs de pintura en motiu de la Diada Nacional de Catalunya

L’Ajuntament de la Granada en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, ha anunciat l’organització d’un nou concurs de pintura. Aquest esdeveniment artístic, que tindrà lloc al setembre, té com a objectiu oferir als artistes locals i de tota la comarca una plataforma per expressar l’esperit d’aquesta data tan significativa a través de la seva creativitat.

Amb la participació oberta a tots els artistes majors d’edat, la inscripció al concurs és gratuïta, fomentant així la participació i l’accés a la cultura. Cada artista podrà presentar una sola obra, tenint total llibertat per escollir la modalitat i l’estil de pintura amb què vulgui representar el tema obligatori: “L’Onze de Setembre”. La temàtica busca ressaltar els valors i sentiments associats a aquesta festa nacional catalana, en la qual es commemora un moment clau de la història i la identitat del poble català.

Les bases del concurs estableixen que les obres han de tenir una mida mínima de 12F (61 x 50 cm) i que no es permetrà emmarcar-les, deixant a l’artista total llibertat per decidir com presentar la seva creació. El lliurament de les obres s’ha fixat com a màxim el divendres 8 de setembre de 2023, i s’haurà de fer personalment a l’edifici de l’Ajuntament de la Granada, en horari de 9 a 14 h. Les obres es presentaran sense signar; un cop el jurat hagi fet el seu veredicte, es podran signar.

Amb aquest concurs, l’Ajuntament vol animar els artistes locals a mostrar el seu talent a tot el poble de la Granada. El concurs es converteix, així, en un espai de creativitat i reflexió que enalteix el valor de la cultura i la diversitat cultural del nostre país, alhora que vol promoure els artistes emergents.

Podeu consultar les bases completes del concurs aquí:

BASES I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE PINTURA DE LA GRANADA

1. Aquest concurs està obert a tots els artistes majors d’edat que hi vulguin participar. La inscripció és gratuïta.
2. Només es presentarà a concurs una obra per artista. L’artista podrà escollir modalitat i l’estil de pintura que desitgi.
3. Tema: 11 de setembre. No es podrà emmarcar cap obra.
4. Les obres han de tenir unes dimensions mínimes d’un 12F (61 x 50 cm).
5. El lliurament de les obres es realitzarà com a màxim el divendres 8 de setembre de 2023 de 9.00h a 14.00h a l’Ajuntament de la Granada.
6. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà el regidor de Cultura. La decisió serà inapel·lable.
7. Les obres estaran exposades al públic a la sala 1 d’Octubre el dissabte dia 9 de setembre de 17.00h a 21.00h i el públic assistent podrà votar la seva pintura preferida.
8. Les obres es presentaran sense signar, un cop el jurat hagi realitzat el seu veredicte, es podran signar.
9. Al finalitzar la decisió del jurat, l’11 de setembre es llegirà al Centre Cívic el veredicte i quedarà oberta al públic l’exposició dels quadres realitzats d’aquells artistes que així ho desitgin.
10. El jurat podrà declarar desert el premi.
11. El premi serà de 200,00 € en vals per bescanviar en els comerços del poble. D’acord amb el que preveu l’art. 75.3 del R.D. 439/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el reglament de l’IRPF i el Reglament de Plans i Fons de Pensions, els premis quina base de retenció no sigui superior a 300,00 € no estaran subjectes a retenció. Les dades de les inscripcions serà la que constaran a efectes de la declaració en el 130 o en altres models en els quals legalment s’hagin d’incloure aquests imports.
12. L’obra guanyadora, que haurà d’anar signada per l’autor, quedarà en propietat de l’Ajuntament de la Granada així com els seus drets.
13. Durant el transcurs del certamen l’organització tindrà la màxima cura de la conservació de les obres, però no es farà responsable dels possibles danys.
14. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest concurs.
15. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les bases.

Aquestes bases tindran validesa fins a l’aprovació d’unes noves bases o la modificació d’aquestes. Cada any s’efectuarà la corresponent convocatòria i es farà pública al tauler d’anuncis municipal i a les xarxes socials municipals.