dissabte 20 octubre 2018

noticies

25.05.2016

Canvi d’ubicació de contenidors

El contenidor per dipositar la roba s’ha reubicat al costat del local de Càrites, darrera l’església. Per altra banda, seguint l’estudi que la Mancomunitat Penedès Garraf va realitzar sobre el reciclatge al nostre poble, s’han canviat de lloc diferents contenidors amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència.