Divendres 14 juny 2024

noticies

26.01.2024

Bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles per a les noves instal·lacions de plaques solars

Per donar compliment a una de les promeses explicitades durant la campanya electoral, aquest 2024 s’introduirà una bonificació del 50% en
l’IBI per a les noves instal·lacions de plaques solars, amb l’objectiu de fomentar la transició cap a energies més netes i sostenibles.

Aquesta bonificació ve acompanyada de diverses condicions específiques, incloent-hi la generació d’una potència elèctrica igual o superior al 30 % de la potència elèctrica contractada per a l’habitatge, així com la generació d’un mínim de 300 Wp de potència pic elèctrica per habitatge plurifamiliar i 1,5 Wp per habitatge unifamiliar. Aquesta bonificació serà aplicable durant els tres anys posteriors a la instal·lació, amb un màxim de 300 € anuals. La bonificació no superarà mai el 50 % de la quota íntegra de l’IBI i només s’aplicarà als habitatges que hagin impulsat instal·lacions solars no obligatòries segons la normativa.

En la infografia següent teniu un resum del procediment de sol·licitud, i en el document adjunt hi trobareu tota la informació, concretament a l’article 5.

20240126 Ordenança fiscal núm. 1 – IBI