dilluns 19 agost 2019

noticies

23.11.2018

Aprovades les contribucions especials per projectes urbanístics

En el ple municipal del passat dimarts 30 d’octubre es van aprovar les contribucions especials que els veïns del carrer Dr. Cuscó i Estació hauran de pagar per a col·laborar en les obres de millora d’aquests carrers.

Donat que els treballs de reurbanització entre els carrers afectats són diferents, s’han redactat els projectes de forma separada. Això ens permet  conèixer els costos per cada carrer i les repercussions que han d’assumir els veïns i aplicar unes contribucions especials d’una forma més justa i equitativa segons la intervenció que es fa.
El percentatge de participació de cada veí en els costos ve fixat per les característiques de parcel·la: superfície (15%), façana (15%) i edificabilitat (70%).

Aquests criteris són els mateixos que s’han aplicat en altres urbanitzacions realitzades en el nostre municipi, com les del carrer Progrés, del nucli antic o del carrer de Dalt. Per iniciar el més aviat possible l’execució de les obres, ja està obert el procés de licitació per a la contractació de l’empresa constructora, que finalitzarà el dimarts 13 de novembre.