Divendres 12 juliol 2024

noticies

9.07.2024

Ajut per a persones autònomes, sense treballadors/es a càrrec seu

xocada de mans autònoms i treballadorajuts 2024

La Generalitat de Catalunya obre uns ajuts per les persones autònomes sense treballadors/es a càrrec seu.

L’ajut te l’objectiu és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es a càrrec seu, perquè contractin persones de manera indefinida, durant un període mínim de 18 mesos i que la persona que es contracti estigui en situació d’atur, inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

L’ajut consisteix a subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s’afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes.

L’import de l’ajut per l’any 2024 pot arribar fins als 20.850 € per contracte formalitzat a jornada completa.

L’import de l’ajut per l’any 2023 pot arribar fins als 19.745 € per contracte formalitzat a jornada completa.

L’import de l’ajut per l’any 2022 pot arribar fins als 18.325,92 € per contracte formalitzat a jornada completa.

Més informació:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-del-programa-TU1?moda=1