Dimecres 27 setembre 2023

Calendari de recaptació

Calendari de recaptació de les taxes, preus públics i impostos, objecte de liquidacions i padrons, matrícula o registre durant l’any 2021

Podeu consultar en tot moment el calendari fiscal actualitzat a la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Podeu consultar com efectuar el pagament de documents que tenen el període de pagament vençut en aquest enllaç.

El cobrament d’aquests impostos i taxes es realitza a través de l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Podeu fer la domiciliació bancària posant-vos en contacte amb l’ORGT:
– Tel. 902 075 089 de 8.15 a 17.45 h , divendres fins les 14.45 h.
– a la web orgt.diba.cat
– A les oficines de l’ORGT.
– A les entitats financeres col.laboradores de l’ORGT.
– Als caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres.