dijous 02 abril 2020

Calendari de recaptació

Calendari de recaptació de les taxes, preus públics i impostos, objecte de liquidacions i padrons, matrícula o registre durant l’any 2016

Rebut amb domiciliació bancària: PAGAMENT FRACCIONAT
L’Ajuntament fracciona el pagament d’alguns tributs ( IBI i taxa escombraries) en diversos terminis si els tenius domiciliats 15 dies abans de l’inici del període de pagament.

Els contribuients que tenen el rebut domiciliat poden gaudir de mes avantatges ja que l’Ajuntament fracciona el cobrament de l’IBI i taxa d’escombraries, dividint l’import en dues parts iguals.

 

El cobrament d’aquests impostos i taxes es realitzará per l’ORGT de la Diputació de Barcelona: Podeu fer la domiciliació bancària posant-vos en contacte amb l’ORGT:
– Tel. 902 075 089 de 8.15 a 17.45 h , divendres fins les 14.45 h.
– a la web orgt.diba.cat
– A les oficines de l’ORGT
– A les entitats financeres col.laboradores de l’ORGT
– Als caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres