dilluns 19 agost 2019

noticies

23.11.2018

Adquisició de nou enllumenat de Nadal

Aquest any s’estrenarà nou enllumenat de Nadal. L’Ajuntament ha procedit a la compra de diversos llums que s’instal·laran en diferents punts del municipi després d’efectuar una inversió de 6.200 euros. 

Per altra banda, actualment està en fase de redacció el plec de clàusules per la gestió de l’enllumenat públic. Actualment, l’Ajuntament no disposa d’una empresa que en porti la gestió i això dificulta la rapidesa d’actuació davant les averies que es produeixen i les reparacions requerides, com és el cas de l’averia provocada per un vehicle al carrer Sant Joan, que va deixar sense il·luminació un bon tram d’aquest carrer.