Dissabte 24 setembre 2022

noticies

8.09.2022

Acta del tribunal qualificador de la convocatòria per una plaça de tècnic d’intervenció i document de presentació de mèrits

En la documentació adjunta a aquesta notícia, es presenta l’acta del tribunal qualificador de la convocatòria per a una plaça de tècnic/a d’intervenció de l’Ajuntament de la Granada. Els aspirants que han superat aquesta fase d’oposició disposen d’un termini de 5 dies naturals per presentar la documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits establerts en les Bases i passar a la fase de concurs.

Consulteu aquí l’acta del tribunal qualificador.

Descarregueu-vos aquí el document per a la presentació de mèrits.