Dimarts 28 maig 2024

noticies

8.05.2024

2n CONCURS DE PINTURA DE LA GRANADA

cartell 2n concurs de pintura de la granada

El segon Concurs de Pintura de La Granada obre les portes a tots els artistes majors d’edat sense cap cost d’inscripció. Cada participant podrà presentar una obra original i inèdita, amb el tema obligatori de l’11 de setembre. Les obres han de tenir les dimensions mínimes d’un 12F (61 x 50 cm) i s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de La Granada el 6 de setembre de 2024. Un jurat qualificat, designat pel regidor, decidirà el guanyador, el qual rebrà un premi de 200,00 € en vals per gastar en comerços locals. L’obra guanyadora passarà a ser propietat de l’Ajuntament. Les bases i convocatòria estaran vigents fins que s’aprovin unes noves bases.

BASES I CONVOCATÒRIA DEL 2n CONCURS DE PINTURA DE LA GRANADA

 1. Aquest concurs està obert a tots els artistes majors d’edat que hi vulguin La inscripció és gratuïta.
 2. Només es presentarà a concurs una obra per L’artista podrà escollir modalitat i l’estil de pintura que desitgi, però l’obra haurà de ser original i inèdita.
 3. Tema: 11 de setembre. No es podrà emmarcar cap
 4. Les obres han de tenir unes dimensions mínimes d’un 12F (61 x 50 cm).
 5. El lliurament de les obres es realitzarà com a màxim el divendres 6 de setembre de 2024 de 9.00 h a 14.00 h a l’Ajuntament de la Granada.
 6. El jurat estarà format per persones qualificades que designarà el regidor de La decisió serà inapel·lable.
 7. Les obres estaran exposades al públic el dissabte dia 7 de setembre a la sala 1 d’octubre de 17.00 h a 21.00 h i el públic assistent podrà votar la seva pintura preferida.
 8. Les obres es presentaran sense signar, un cop el jurat hagi realitzat el seu veredicte, es podran
 9. En finalitzar la decisió del jurat, l’11 de setembre es publicarà a les xarxes socials el veredicte i quedarà oberta al públic l’exposició a la sala 1 d’octubre,  dels quadres realitzats d’aquells artistes que així ho
 10. El jurat podrà declarar desert el premi.
 11. El premi serà de 200,00 € en vals per bescanviar en alguns comerços del poble. D’acord amb el que preveu l’art. 3 del R.D. 439/2007, de 30 de març, i per això s’aprova el reglament de l’IRPF i el Reglament de Plans i Fons de Pensions, els premis quina base de retenció no sigui superior a 300,00 € no estaran subjectes a retenció. Les dades de les inscripcions serà la que constaran a efectes de la declaració en el 130 o en altres models en els quals legalment s’hagin d’incloure aquests imports.
 12. L’obra guanyadora, que haurà d’anar signada per l’autor, quedarà en propietat de l’Ajuntament de la Granada així com els seus
 13. Durant el transcurs del certamen l’organització tindrà la màxima cura de la conservació de les obres, però no es farà responsable dels possibles
 14. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres premiades en aquest
 15. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les

Aquestes bases tindran validesa fins a l’aprovació d’unes noves bases o la modificació d’aquestes. Cada any s’efectuarà la corresponent convocatòria i es farà pública al tauler d’anuncis municipal i a les xarxes socials municipals.

Regidoria de Cultura i Festes.